Thursday, June 21, 2012

*** ' जात ' बारे धेरैले नबुझेको कुरा ***

                          Deepen yonghang
By Jeki Chapcha              updated by
*** ' जात ' बारे धेरैले नबुझेको कुरा ***

' जात ' भनेको के हो ?

' जात ' = हिन्दु वर्णाश्रमनुसार चार जात : १. ब्राह्मण २. क्षेत्रिय् ३. वैश्यं ४. शुद्र

जात जम्मा, यो चार किसिमको मात्रै ' जात ' हो |
अन्य जस्तै, लिम्बु, राई, तामांग, शेर्पा, गुरुङ, मगर, धिमाल, थारु, नेवार आदिईत्यादीहरु ' जाती ' हरु हो |

* जात = Caste
* जातीय = EthnicitY
* जाती = Ethnic

'जात' 'जाती' र 'जातीय' लगभग उस्तै-उस्तै सुनिए पनि, यसको अर्थमा बिशाल अन्तरभिन्नता छ |

जातीय भनेको पहिचान हो | त्यसको आधारशिलाहरु, ईतिहास, भूगोल अनि संस्कृतिहरु हुन्छ |

हामी जुन भूमिमा बाँचीरहेकोछौ,
त्यहि भूमिको ईतिहास, भूगोल अनि संस्कृतिहरुको अनादर गरिनु भनेको, ' असभ्य कु-मानव ' भनेर आफिले आफ्नो समाजलाई परिचय दिनु हो |
सहअस्तित्वलाई ' लात्त ' हान्नु हो | त्यसो गरिनु भनेको, समाज बिथोल्नु हो |
समाज बिथोल्नु खोज्नु भनेको, आफैले आफ्नो 'सर्वनास' निम्त्याउनु हो |

अब,.... बुझ्ने, नबुझ्ने रोजाई आ-आफ्नै !!!

No comments:

Post a Comment